W zależności od zakresu współpracy nasza wspólna przygoda może obejmować kilka lub wszystkie poniższe etapy.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu. Lubimy słuchać i rozmawiać.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PROJEKTOWANIA

Zaprosimy Cię na spotkanie aby poznać Twoje potrzeby i styl życia jaki prowadzisz. Podczas rozmowy zbadamy preferencje dotyczące charakteru domu i wnętrza.

Przeanalizujemy dokumenty, które już posiadasz oraz wskażemy jakie procedury i formalności są przed Tobą.

Planujesz zakup działki lub już ją posiadasz - zbadamy możliwości zabudowy działki w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy oraz ukształtowanie terenu.

Już się poznaliśmy. Wspólnie ustalimy zakres opracowania (koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy, kompleksowe opracowanie wraz z wnętrzami i architekturą krajobrazu).

Przedstawimy Ci ofertę obejmującą zakres, czas realizacji oraz wycenę prac projektowych. Podpiszemy umowę.

PROJEKT KONCEPCYJNY

Zaczynamy od wizji lokalnej na działce. Następnie przystępujemy do analizy działki i kontekstu otoczenia, szkicujemy wstępny zarys bryły oraz usytuowanie budynku względem stron świata, projektujemy układ funkcjonalno-przestrzenny w postaci rzutów 2d oraz modeli 3D.

Przygotowujemy wizualizacje fotorealistyczne i całość materiału przedstawiamy i omawiamy szczegółowo w postaci prezentacji na spotkaniu.

Proces tworzenia koncepcji traktujemy bardzo poważnie, w trakcie pracy nad nią wielokrotnie wymieniamy z klientem wspólne pomysły, starając się odpowiedzieć na jego potrzeby, nie rezygnując z wysokiej jakości architektury.

Po zatwierdzeniu koncepcji przystępujemy do opracowania projektu budowlanego.

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt budowlany jest rozwinięciem projektu koncepcyjnego; składa się z trzech części:

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt architektoniczno - budowlany,

- projekt techniczny.

Dwie pierwsze części zawierają głównie uszczegółowione rysunki architektury wraz z opisami i analizami i  są niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, natomiast projekt techniczny jest opracowaniem branżowym (zawiera głównie konstrukcje i instalacje) formalnie wymaganym do rozpoczęcia budowy.

Nie należy mylić zakresu projektu technicznego z projektem wykonawczym.

PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt wykonawczy nie jest opracowaniem wymaganym przez prawo do realizacji budowy, jednak jeśli inwestor chciałby uniknąć błędów wykonawczych i mieć pewność, że wybudowany dom będzie wyglądał dokładnie tak jak zaprojektowany przez architekta, warto się na niego zdecydować.

Projekt wykonawczy zawiera uszczegółowione rysunki, dodatkowe przekroje, doprecyzowane detale charakterystycznych elementów budynku, zestawienia stali oraz drewna potrzebnego do wykonania więźby dachowej.

PROJEKT WNĘTRZ

Wnętrze budynku tworzy integralną całość z jego bryłą, dlatego już na etapie projektowania koncepcji domu szczegółowo analizujemy układ pomieszczeń, wyobrażamy sobie w jaki sposób będą użytkowane i jak mogły by być urządzone. Projekt wnętrz jest dla nas naturalnym kolejnym etapem, który prowadzi do powstania Twojego wymarzonego domu.

PROJEKT ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Zaprojektowane otoczenie budynku podnosi jego prestiż oraz dodaje mu uroku. Przemyślany ogród będzie dostarczał wiele radości z użytkowania i pięknie wyglądał o każdej porze roku.